Úvod - O Flügger - Právní doložka

Právní doložka

Tato prezentace je myšlena jako seznámení se s aktivitami společnosti Flügger A/S a JanoCo s.r.o. Prosíme věnujte pozornost následujícím ustanovením a to dříve než začnete používat tyto webové stránky.

Podmínky použití: Můžete stahovat materiál zobrazený na tomto webu pouze pro nekomerční, osobní použití při současném zachování autorských práv a ochranných známek výrobce Flügger A/S. Je zakázána jakákoliv reprodukce a kopírování jakýchkoliv částí prezentace včetně textů, obrázků, audio a video záznamů bez předchozího písemného schválení ze strany Flügger A/S. Obchodní známky a loga uvedené na těchto stránkách jsou ochrannými známkami Flügger A/S. Jakékoliv zneužití podléhá legislativním regulím platných v EU. Obsah těchto stránek je majetkem Flügger A/S a je chráněn autorským právem. Flügger A/S neručí za jakékoliv případné ztráty nebo omyly způsobené uvedením informací z tohoto webu nebo napadení viry, které mohou poškodit vaše počítačové vybavení. Flügger A/S neručí za obsah stránek, na které směřují odkazy ze stránek Flügger A/S. Veškeré případné spory jsou řešeny dánským právem u The Danish Courts in Copenhagen, Denmark.